Strona główna - Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU KRAŚNIK.biz

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu jest firma Almert.pl Fryderyk Almert z siedzibą w Stróży Kolonii (23-206), ul. Lipowa 53, NIP 7151921888, zwanym dalej właścicielem. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania serwisu przez odwiedzających. 3. W Regulaminie zawarto zasady dodawania ofert przez przedsiębiorców.

§ 2 Dodawanie ofert

1. Dodawanie ofert w serwisie jest bezpłatne. 2. Ofertę może dodać przedsiębiorca lub osoba reprezentująca przedsiębiorcę. 3. Firma, której dotyczy oferta musi prowadzić działalność na terenie Powiatu Kraśnickiego (PK) i być zarejestrowana na jego terenie. 4. Dopuszcza się oferty firm, które nie są zarejestrowane na terenie PK w sytuacji, gdy posiadają filię na jego terenie. 5. W serwisie nie dopuszcza się ofert osób prywatnych oraz działalności nierejestrowanej. 6. Dodanie oferty oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności oraz Regulaminu jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych podanych w formularzu w serwisie. 7. Właściciel firmy, której oferta została umieszczona w serwisie ma możliwość zmiany danych lub wniesienia wniosku (drogą mailową) o usunięcie danych. 8. Dodawane oferty są sprawdzane przez redakcję serwisu przed ich publikacją. 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji oferty, jeśli ta zawiera fałszywe, niekompletne dane lub mogą one naruszać dobra osobiste osób trzecich. 10. O odrzuceniu oferty przedsiębiorca zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany przez niego w formularzu. 11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza zarówno w przypadku nowej, jak i poprawionej oferty.

§ 3 Odpowiedzialność za treść ofert

1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu oraz poniesione przez konsumenta straty w związku ze skorzystania z oferty reklamowanego w serwisie przedsiębiorcy. 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i jakość prezentowanych usług. 3. Właściciel serwisu Kraśnik.biz nie pośredniczy w procesie sprzedaży usług i towarów oferowanych przez przedsiębiorców w serwisie. 4. Właściciel serwisu Kraśnik.biz nie może być stroną w sporze między reklamowanym w serwisie przedsiębiorcą, a poszkodowanym konsumentem.

§ 4 Kopiowanie i wykorzystywanie treści

1. Zabrania się kopiowania, powielania oraz udostępniania treści serwisu w celach innych niż: promocja serwisu lub oferty reklamowanego przedsiębiorcy, skorzystanie z oferty prezentowanej na stronie lub kontakt z przedsiębiorcą w celach informacyjnych. 2. Zabrania się kopiowania i udostępniania zdjęć prezentowanych w serwisie bez zgody właściciela oferty. 3. Zabrania kopiowania danych w celach telemarketingu lub przesyłania oferty drogą mailową bez zgody reklamowanego przedsiębiorcy.

§ 5 Polityka prywatności

1. Polityka prywatności dotycząca odwiedzających serwis dostępna jest w odrębnym dokumencie. 2. Przedsiębiorca wysyłający formularz zawierający dane firmy (nazwa firmy, mail, telefon, adres, itd.) zgadza się na ich bezpłatną publikację. 3. Przedsiębiorca ma prawo do wycofania zgody drogą mailową na adres kontakt@krasnik.biz.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia przez portal dóbr przedsiębiorcy zastosowanie mają przepisy obwiązującego na terenie Państwa Polskiego prawa. 2. W przypadku sporów prawnych, wszelkie powództwa powinny być wytaczane przed sądem właściwym dla adresu właściciela serwisu. 3. Regulamin oraz jego postanowienia wchodzą w życie wraz z opublikowaniem go na stronie krasnik.biz/regulamin. 4. Zapisy powyższego regulaminu mogą ulegać zmianie.

Dodaj swoją firmę do naszego katalogu już dziś! Pokaż się swoim klientom i docieraj do nich szybciej! Dodaj wszystkie dane kontaktowe by przyśpieszyć możliwość kontaktu z Tobą!

Dodanie oferty Twojej firmy jest bezpłatne.

Informacja o ciasteczkach

Na tej stronie używamy plików co, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia, zapamiętując Twoje preferencje na kolejne wizyty. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie.